Conference programme

Expand

Conference programme8:30-9:00 Registration
9:00-9:30 Opening ceremony of the International Scientific Conference “Oncology in Contemporary Dentistry” and the “70 Years of Dentistry in Gdansk” jubilee.

Part I 70 YEARS OF DENTISTRY IN GDANSK
9:30-10:30 prof. Janusz Limon, , M.D., Ph.D (Medical University of Gdansk) “Wady rozwojowe i choroby genetyczne człowieka w sztuce”
10:30-11:30 prof. Stanisław Majewski, D.D.S., Ph.D. (Jagiellonian University, Cracow) “Historia stomatologii w Polsce”
11:30-12:45 prof. Barbara Adamowicz-Klepalska, D.D.S, Ph.D. “70-lecie gdańskiej stomatologii”
12:45-13:30 Lunch

Part II ONCOLOGY IN CONTEMPORARY DENTISTRY
13:30-14:30 prof. Barbara Jereczek-Fossa (University of Milan, European Institute of Oncology, Mediolan) “Innovation and personalisation in head and neck oncology”
14:30-15:30 prof. Fausto Chiesa (European Institute of Oncology, Milan) “Transoral robotic surgery in head and neck cancer”
15:30-15:45 Coffee break
15:45-16:45 dr Mohssen Ansarin (European Institute of Oncology, Milan) “Management of tongue cancer”
16:45-17:45 Danuta Lichosik (European Institute of Oncology, Milan) “Wpływ praktyki pielęgniarskiej na zmianę zachowań pacjenta w onkologicznym procesie terapeutycznym” 17:45-19:00 prof. Małgorzata Pietruska, D.D.S., Ph.D., Jan Krzysztof Pietruski, D.D.S., Ph.D. (Medical University of Bialystok)”Implantologia wczoraj i dziś”

17:45-18:00 Closing ceremony

POSTER SESSION
8:30-18:00 Poster session, room __